Spring naar inhoud

Uitslagen

Kinderen:

1 Vasteloavend zit in os blood

2 Mit de Carnaval loate vieer de emojis de vrieëe loop

Enkelingen:

1 Prins op het witte paard

2 Vandaag kom ich tot laeve

3 Maria houtworm

Duo’s:

1 De letste vastoavend Ongerbènk

2 V’r sjtond d’r gekleurd op

3 Ut weer

Trio’s:

1 Vieer gaeve kleur aan de optocht

2 Carnaval Alaaf

Kleine groepen:

1 Keversnest

2 Os zuuste euveral

3 Leever kevers

Grote groepen:

1 Genderneutrale

2 Noa de frituur noe ooch BVC truuk

3 Mit ozze technoprins sjpringe vieer doer de vastelaovend

Wagens met groep:

1 Vieer zint d’r bie

2 Vieer goan wie un raket

Aanmoediging pries:

1 Ich bin ooch ene prins